Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚVOD

Vážíme si Vašeho soukromí a při naší činnosti klademe velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Při jakémkoliv používání Vašich osobních údajů dodržujeme příslušné obecně závazné právní předpisy. Získáváme a používáme pouze takové Vaše osobní údaje, které skutečně potřebujeme a používáme je výhradně z oprávněných důvodů, které lze očekávat nebo Vám vysvětlíme v těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jenZásady ochrany osobních údajů“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, které Vaše osobní údaje při provádění naší činnosti shromažďujeme, jak je používáme a jakým způsobem je chráníme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny výrobky, které nabízíme a obsahují informace o způsobu zpracování osobních údajů určené pro naše zákazníky. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se všemi právními předpisy platnými v České republice, zejména, nikoli však výlučně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení").

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme výhradně na to, abychom Vám mohli prodávat kvalitní zboží a také na to, abychom mohli zlepšovat naši nabídku zboží pro Vás. Doporučujeme Vám, abyste si důkladně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámili se tak se všemi svými právy předtím, než vstoupíte do právního vztahu s námi. Tím, že vstoupíte do právního vztahu s námi a/nebo nám poskytnete některé své osobní údaje, vyjadřujete, že rozumíte, jakým způsobem jsou zpracovávány Vaše osobní údaje dle těchto Zásad ochrany osobních údajů. V opačném případě očekáváme, že se ihned přestanete jakýmkoli způsobem účastnit naší obchodní činnosti vykonávané, či s námi jakkoli spolupracovat, a neposkytnete nám, nebo nám přestanete poskytovat Vaše osobní údaje. Vezměte však prosím na vědomí, že v některých případech nám neposkytnutí Vašich osobních údajů může částečně nebo zcela bránit v prodeji zboží nebo poskytování služeb, které nabízíme.

II. SPRÁVCE

ViVa – IN s. r. o.

Sídlo: Brno, Palachovo náměstí 726/2, PSČ 62500

IČ: 27761509

obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C65689

(dále označený jako „my“, „s námi“, „naše“ apod.)

III. KONTAKTNÍ OSOBA

 • Petr Hájek

 • Vídeňská č. 125c, 619 00 Brno

 • telefon: +420 775 136 884

IV. SUBJEKT ÚDAJŮ

• jakákoli fyzická osoba, která nakupuje zboží, které nabízíme,

• jakákoli fyzická osoba, která je oprávněným zástupcem zákazníka naší společnosti, který nakupuje zboží, které nabízíme (v jakémkoli právním vztahu k zákazníkovi),

• jakákoli fyzická osoba, která navštíví naše webové stránky

• jakákoli fyzická osoba, která navštíví náš showroom/prodejnu na území České republiky.

V. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME

V této části uvádíme informace o osobních údajích, které od Vás získáváme, když se zajímáte o zboží či nakupujete zboží, které nabízíme a také informace o tom, které Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat z jiných zdrojů.

Způsob získání osobních údajů

Kategorie získávaných osobních údajů

Registrace pro e-shop

V případě, že se rozhodnete vytvořit uživatelský účet v některém z našich e-shopů, které provozujeme na stránkách www.vivaeshop.cz, www.vivacz.cz nebo www.viva-in.cz.

 • Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, fakturační adresa (pokud jsou odlišné od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili).
 • Vaše přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo).

Nákup prostřednictvím e-shopu

V našich e-shopech můžete nakupovat i bez registrace, avšak Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom Vám mohli doručit zboží, které si vyberete a koupíte.

 • Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa fakturační adresa (pokud jsou odlišné od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili).

Registrace pro odběr newsletteru

Na základě Vašeho požadavku a souhlasu Vás můžeme informovat o nabídce svých výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích i bez toho, abyste se předtím registrovali v našem e-shopu nebo koupili jakékoliv zboží.

 • Vaše e-mailová adresa.

Prohlížení webových stránek naší společnosti.

 • Informace o vašem online chování během procházení webových stránek naší společnosti a informace o tom, že jste klikli na jednu z našich reklam (včetně reklam na webových stránkách jiných subjektů).
 • Informace o zařízeních, jejichž prostřednictvím jste využili služeb naší společnosti (včetně výrobce, modelu a operačního systému, IP adresy, typu prohlížeče a identifikátorů mobilního zařízení, data a času vašeho přístupu, adresy webové stránky, ze které jste byli přesměrováni na naši webovou stránku, jiných dat přenášených přes standardní HTTP (s) protokoly, údaje použité pro online relaci po přihlášení).

Návštěva našeho showroomu/prodejny na Vídeňské č. 125c

61900 Brno

 • V našem showroomu se nachází kamerový systém, který monitoruje Váš pohyb, chování a Vaše jiné projevy, když se nacházíte, či zdržujete v showroomu a tyto Vaše osobní údaje zaznamenává. Takovým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou způsobilé Vás identifikovat a odlišit od ostatních osob, zejména Váš obličej. Záznam z kamerového systému je v něm uložen spolu s datem a časem Vaší návštěvy.

VI. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části Vás chceme informovat o tom, na jaké účely, jakým způsobem a proč používáme Vaše osobní údaje, a také jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů.

 • Zpracování osobních údajů je primárně založeno na Vašem právním vztahu jako subjektu údajů k naší společnosti, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů nebo, aby se na základě žádosti subjektu údajů provedla opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).

 • Zpracování některých osobních údajů může být založeno na oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).

 • V některých případech Vás můžeme požádat o poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, a v takovém případě Vaše osobní údaje zpracováváme pouze, pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení).

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme především na to, abychom Vám zpřístupnili zboží, které nabízíme, jako je využívání e-shopu jako registrovaného či neregistrovaného, či účasti v našich spotřebitelských soutěžích. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovávat a vyřizovat Vaše objednávky, včetně zpracování Vašich plateb za zboží a případného vrácení peněz, spravovat Vaše uživatelské účty, doručit Vám zboží, které si objednáte. Rovněž potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout výhody spojené s Vaší registrací, či poskytnout různé slevy.

 • Plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme i na to, abychom Vás v souvislosti s Vaší registrací nebo Vašimi nákupy prostřednictvím e-shopu mohli informovat o nabídce našich výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích prostřednictvím newsletteru naší společnosti zasílaného e-mailem, nebo prostřednictvím tištěného katalogu s nabídkou našich výrobků. Vaše údaje používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, například údaje o Vaší nákupní historii a zboží, které jste u nás koupili využíváme k tomu, abychom Vám uměli doporučit jiné zboží, které by vás mohlo zajímat a abychom Vám na naší webové stránce zobrazovali obsah, který je pro Vás relevantní.

 • Oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme pro správu naší webové stránky a na zlepšování našich služeb a provozu. Na našich stránkách využíváme soubory cookie a další podobné technologie, abychom Vám umožnili co nejlépe užívat funkce našich stránek. Podrobné informace o souborech cookie a o možnosti jejich vypnutí naleznete v Zásadách používání souborů cookie. Vaše osobní údaje také využíváme na zlepšování nabídky našeho zboží on-line, či v prodejnách, našeho know-how a také způsobu komunikace se zákazníky. Vaše osobní údaje nám také pomáhají při vývoji a zlepšování našich informačních systémů (včetně bezpečnosti). Všechny uvedené činnosti nám umožňují poskytovat lepší služby našim zákazníkům.

 • Oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom s Vámi byli v kontaktu. Bez toho, abyste se registrovali v našich e-shopech, nebo koupili jakékoliv zboží nabízené naší společností, máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru, jehož prostřednictvím Vás budeme výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu informovat o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích.

 • Souhlas subjektu údajů

(Čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme k řešení Vašich stížností, plnění našich povinností ve vztahu k Vám, uplatňování práv a právních nároků, které se týkají Vás nebo nás, například, pokud nejste spokojeni s naším zbožím.

 • Oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme ke sledování bezpečnosti našeho showroomu, zejména na následující účely:

 • ochrana zdraví všech osob nacházejících se v prostorách našeho showroomu
 • ochrana našeho showroomu, zboží a jiného majetku, který se v něm nachází,
 • ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti
 • odhalování, prevence a napomáhání stíhání protispolečenského chování a trestné činnosti, získávání důkazů o trestné činnosti.

 • Oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Některé výše uvedené způsoby využívání Vašich osobních údajů jsou založeny na tzv. oprávněných zájmech naší společnosti, které zahrnují:

• pečovat o potřeby našich zákazníků, včetně dodání našeho zboží;

• propagaci a prodej našeho zboží;

• péče o váš uživatelský účet (e-shop), řešení stížností a sporů, uplatňování práv a právních nároků;

• ochrana a podpora naší obchodní činnosti, kolegů, zákazníků;

• ochrana zdraví a tělesné integrity;

• předcházení a napomáhání odhalování protispolečenského chování, trestné činnosti;

• ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti;

• testování a vývoj nových produktů a služeb, jakož i vylepšování těch stávajících.

Zároveň Vás chceme ujistit, že při zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely definované v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů důsledně dodržujeme zásadu nezbytnosti a přiměřenosti, tj. provádíme jen takové zpracovatelské činnosti, které jsou naprosto nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů zpracování osobních údajů, a to výhradně v rozsahu přiměřeném tímto účelem. V návaznosti na to uplatňujeme především zásadu minimalizace údajů a zásadu minimalizace uchovávání údajů tak, jak je uvedeno níže.

Kamerový systém nacházející se v našem showroomu pořizuje obrazový záznam, jeho výstupy jsou zpracovávány pouze v rámci uzavřeného televizního okruhu (režim CCTV) a není propojen s veřejně přístupnou počítačovou sítí. Přijali jsme a důsledně dodržujeme opatření nezbytná k tomu, aby bylo monitorování kamerovým systémem v našem showroomu v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a aby nedocházelo k nevhodným a nepřiměřeným zásahům do soukromí dotčených osob. Zaznamenávání tímto kamerovým systémem probíhá nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, přičemž zaznamenáván je jen obraz, a ne zvuková stopa. Přístup k záznamům vyhotovených kamerovým systémem mají pouze oprávněné osoby, které byly poučeny o právech dotčených osob a zákonném způsobu zpracování těchto osobních údajů. Náš kamerový systém je technicky nastaven tak, aby se monitorování provádělo pouze rozsahu nezbytném a přiměřeném k dosažení výše definovaného účelu zpracování osobních údajů, to znamená především odpovídající počet a umístění kamer, nastavení úhlů získávaných záběrů, možnost rozmazání nebo vymazání záběrů, které pro případ použití záznamů z kamerového systému nejsou relevantní apod. Všechny prostory monitorované kamerovým systémem v našem showroomu jsou řádně označeny.

VII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že nemáte zájem registrovat se v našem e-shopu, nebo koupit si jakékoli zboží, které nabízíme, ale zároveň se přihlásíte k odběru newsletteru, jehož prostřednictvím Vás informujeme o nabídce svých výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích, zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu s takovým zpracováním.

Předtím, než se přihlásíte k odběru newsletteru, se Vás zeptáme, zda souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel. Své rozhodnutí ohledně zasílání newsletteru máte právo kdykoliv změnit a souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to online prostřednictvím webové stránky naší společnosti nebo kliknutím na odkaz „Zrušení odběru“, který najdete v každém e-mailu s newsletterem. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním.

VIII. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části uvádíme, kterým příjemcům můžeme poskytovat Vaše osobní údaje, či je s nimi sdílet.

Některé osobní údaje, které získáváme, můžeme sdílet s našimi partnerskými společnostmi, se kterými na smluvním základě provozujeme společný sklad zboží a řídíme skladové hospodářství: VIVA - SK s. r. o, Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35 959 011, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 37888 / B a Marek Vágai – ViVa, místo podnikání: Rožňavská 8, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 32189851, živnostenský registr Okresní úřad Bratislava, reg. č. 105-12286. Tyto společnosti zpracovávají pouze ty údaje, které jsou potřebné k provádění těchto funkcí a v rámci našich zdokumentovaných pokynů.

Některé Vaše osobní údaje můžeme poskytovat subjektům, které poskytují služby naší společnosti. Od všech poskytovatelů služeb striktně vyžadujeme, aby důsledně dbali na ochranu osobních údajů a nepoužívali Vaše osobní údaje pro vlastní marketingové účely, pokud jim k tomu sami neudělíte souhlas. Sdílíme pouze ty osobní údaje, které naši poskytovatelé služeb nezbytně potřebují k poskytování služeb. Jde například o subjekty, které naší společnosti poskytují následující služby:

 • technologické služby (např. správa IT koncových zařízení, správa výpočetní techniky, správa serverové infrastruktury)

 • poskytování služeb webhostingu,

 • poskytování služeb souvisejících s tvorbou a provozem webových stránek,

 • zpracování plateb v naší prodejně nebo v rámci e-shopu,

 • doručování a kurýrní služby, včetně služeb vyzvednutí zásilek na výdejních místech,

 • společnosti, které zajišťují přímý marketing a naším jménem rozesílají elektronickou komunikaci včetně newsletterů naší společnosti,

 • služby zjišťování spokojenosti zákazníků,

 • služby vedení účetnictví,

 • služby související s vymáháním pohledávek,

 • právní služby,

 • soukromá bezpečnostní služba,

 • společnosti, které provozují průmyslové kamery v našem showroomu či provádějí jejich údržbu.

Někteří poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme, provozují online mediální kanály (webové stránky, stránky sociálních sítí), přičemž naším jménem poskytují prostřednictvím těchto online mediálních kanálů relevantní online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby můžete např. vidět, pokud navštívíte určitou stránku na sociálních sítích. Mezi takové poskytovatele služeb patří např. společnosti Facebook, Google.

Některé Vaše osobní údaje můžeme poskytovat státním orgánům a jiným orgánům veřejné moci a správy, v případech, kdy nám taková povinnost vyplývá ze zákona, nebo je to potřebné k určení, uplatnění nebo obhajobu práv a oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob.

IX. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejste povinni poskytnout nám Vaše osobní údaje, ale některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro uskutečnění obchodní nebo jiné činnosti (například uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu). V případě, že nám některé Vaše osobní údaje neposkytnete, nebude možné, abychom Vám dodali zboží, které nabízíme. Poskytnutí některých Vašich osobních údajů je tedy požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy nebo na plnění smlouvy.

X. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme v rozsahu dovoleném příslušnými obecně závaznými právními předpisy nejvýše po dobu 10 (deset) let. Ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují, se může doba uložení osobních údajů prodloužit z důvodů uplatnění, prokázání, obhajování a/nebo výkonu práv, nároků a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo našich nebo provádění našeho vnitřního vyšetřování. Délka takové doby uchovávání je podmíněna především trváním povinností souvisejících např. se zárukou, kterou poskytujeme na naše výrobky, jakož i nezbytností uchovávání těchto osobních údajů pro případ potřeby prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

XI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy následující práva:

1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo:

a. kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost;

b. pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem;

c. pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Na základě Vaší žádosti adresované kontaktní osobě uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to prostřednictvím e-mailu, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí osobních údajů.

3. Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování osobních údajů máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje v případě, že:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b. odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a pokud neexistuje další právní důvod pro zpracování;

c. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. a. těchto Pravidel ochrany osobních údajů a neexistují žádné další právní důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. b. těchto Pravidel ochrany osobních údajů;

d. byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně;

e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle práva Evropské unie nebo práva České republiky.

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že:

a. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit přesnost osobních údajů;

b. zpracování je protiprávní a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

c. už nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d. jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. a. těchto Pravidel ochrany osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž abychom Vám v tom bránili, jestliže:

a. je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo na smlouvě;

b. pokud se zpracování provádí automatizovaně.

7. Právo podat stížnost dozorovému úřadu

V případě, pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv při zpracování osobních údajů nebo k porušení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky s návrhem na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle Zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

XII. UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit všechna svá práva kontaktováním oprávněného zástupce naší společnosti uvedeného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, písemně, včetně e-mailu, a také zákonem ustanoveným postupem adresovaným dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 800, e-mail: posta@uoou.cz, webová stránka: https://www.uoou.cz/.

Žádost subjektu údajů může být zamítnuta v případech dovolených nebo stanovených zákonem.

XIII. ZMĚNA PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme někdy změnit nebo doplnit. Taková změna se nijak bez Vašeho výslovného souhlasu nedotkne Vašich práv, které Vám vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně navštěvovali naši webovou stránku a seznámili se s aktuální verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů, avšak na podstatné změny Vás můžeme výrazněji upozornit, případně e-mailem.

© viva-in.cz 2024, běží na systému sellio od vibration.sk